Sjakkregler bonde. Regler for sjakk

Hvordsn bli en bedre sjakkspiller

sjakkregler bonde

Her er også produkter for å motvirke og slå tilbake aldringssympromer i huden og hele kroppen. Eksempler: Lb2e5, Sg1f3, Ta1d1, e7e5, d2d4, a6a5 C. Foreløpig har du ikke lært noe om spillet utenom reglene, og har derfor ikke så mye å vurdere foran hvert trekk, men uansett prøv å tenke før du velger hvilken brikke som skal flyttes. Konvolutten vil da bli åpnet, og det hemmelige trekket utføres på sjakkbrettet. I starten av spillet er brikkene posisjonert slik: Så, på andre rad er det åtte hvite bønder, og på syvende rad er det åtte svarte bønder. I dette kurset vil du få et mer systematisk innblikk i hvilken dybde det ligger i sjakk. Spesielt utviklets dronninga til spillets sterkeste brikke.

Next

3 sjakkregler som kan hjelpe deg

sjakkregler bonde

Springerne flyttes ett skritt i rett linje frem, tilbake, tilhøyre, tilbestre og ett på skår hver gang eller omvent ett på skrå og ett i rett linje. Men det foregikk under nokså spesielle forhold. Etter å ha logget inn på nettsiden klikker du på navnet ditt og Min side. Løperen kan heller ikke hoppe over andre brikker. Ein bonde går normalt eitt felt fram.

Next

Sjakkbrikka bonde

sjakkregler bonde

Ødelegg motstanderens plan Midtveis i spillet er det ofte lurt å foreta noen strategiske trekk som ødelegger motstanderens plan. De forutslo også at kunngjøringen kunne gjøres så tidlig som i år. Jens-Peter Bonde emerged from the Danish Left of the 1970s, however he has been on the centre-left for most of the past three decades. Klokken skal ikke justeres for funksjonshemmede spillere. Søylene er navngitt, fra venstre til høyre med a, b, c, d, e, f, g, h. Alternativt kan hesten flyttes to felt opp, og ett felt til høyre ell venstre. Et berømt spansk 1300-tallsmanuskrift Libro de juegos omhandlet sjakk, backgammon og terningspill.

Next

Sjakkurs 02: Bondeforvandling, en passant, patt og evig sjakk

sjakkregler bonde

Her ser hun resultatet for første gang. Brikkenes bevegelser Tårn Tårnet beveger seg i en rett linje, horisontalt eller vertikalt. Hvis remistilbudet blir avslått, og turneringslederen aksepterer forespørselen om ekstratid, skal sjakkuret stilles inn for å gi denne ekstratiden. Det vil si at førstemann til 6,5 eller 7 poeng blir erklært vinner av matchen og ny verdensmester. Flytt en bonde i nærheten av kongen ett skritt frem. Du kan selvfølgelig flytte brikken på nytt når du senere er i trekket. Når det gjøres en rokade, flytter kongen seg to ruter mot tårnet, og tårnet flytter seg over kongen til ruten ved siden av.

Next

VG Logo

sjakkregler bonde

Patt Når en spiller ikke kan gjøre noen lovlige trekk, men ikke er i sjakk, sier vi at spilleren har blitt satt i patt. Det eneste unntaket er ved rokade, når kongen og et av tårnene gjør et trekk sammen. En spiller spiller med hvite brikker, og den andre spilleren spiller med svarte brikker. Verken hvit eller svart kan gjøre rokade: hvit står i sjakk og den svarte kongen kan ikke flytte over d8. Regler for spill med blinde og svaksynte spillere D1 Arrangøren har i samråd med turneringsleder anledning til å tilpasse de følgende reglene til lokale forhold. Nå blir det vanskeligere å ta en bonde på raden umiddelbart foran kongen og så true kongen.

Next

Fil:Chess p3osignat.sverigesradio.se

sjakkregler bonde

Tårnene kan flyttes rett fremover -tilbake eller til høyre og venstre så mange skritt en vil der det er fri bane og slår samme vei. Lyric: Tekst: Eg e bonde, eg kjøre traktor å eg he caps dar stenne John Deere på Den he eg på meg inne å ude, ja den ska eg ha på meg heilt te eg stube. Det spilles først fire hurtigsjakkpartier. Bonden blir før motstanderens neste trekk erstattet med en dronning, et tårn, en løper eller en springer av samme farge. En annen huskeregel er at like hvite og svarte offiserer alltid skal stå mot hverandre på brettet. Ved uavgjort erklæres svart som vinner. Brikken det hoppes over blir ikke berørt av springeren: som vanlig, tar en springer en brikke fra motstanderen ved å avslutte trekket i en rute som inneholder en brikke.

Next